omidino

تماس با ما

02135910000

آدرس دفتر ما

تهران - پونک

بازدید مدیرکل مدیریت استعداد و توسعه دانش بانک سپه از شرکت امیدبوم و کارخانه هوشمندسازی و نوآوری امیدینو

دسته بندی

تهران، پونک، میدان صبحدل

info@omidinofactory.ir

۰۲۱۴۴۴۶۸۲۰۰

شنبه تا چهار شنبه 8 تا 16

بازدید مدیرکل مدیریت استعداد و توسعه دانش بانک سپه از شرکت امیدبوم و کارخانه هوشمندسازی و نوآوری امیدینو
114
1401/08/06
روابط عمومی

به گزارش روابط عمومی شرکت امیدبوم؛ روز چهارشنبه 27 مهرماه آقای دکتر محمود نوری شمس آباد مدیرکل مدیریت استعداد و توسعه دانش بانک سپه به همراه معاون اداره کل آقای دکتر مرتضی شعبانی که از شرکت امیدبوم و کارخانه هوشمندسازی و نوآوری امیدینو بازدید بعمل آمد. در این جلسه آقای دکتر صدر مدیرعامل شرکت امیدبوم، آقای دکتر بهروز مدیر کارخانه هوشمندسازی و نوآوری امیدینو و آقای امجدیان معاون توسعه کسب و کار شرکت امیدبوم حضور داشتند.

در ابتدای جلسه دکتر محمد محسن صدر مدیرعامل شرکت امیدبوم توضیحات جامعی از فرایند آماده سازی و تجهیز و اهداف راه اندازی اولین کارخانه هوشمندسازی و نوآوری امیدینو ارائه کرد و افزود؛ این شرکت آمادگی کامل برای برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی بانکی، سمینارها و همایش ها را دارد.

مدیرعامل شرکت امیدبوم با تاکید بر توسعه بخش های نوآورانه در بدنه بانک سپه بیان کردند؛ به دنبال فراخوان ارائه ایده در بانک سپه هستیم و با برنامه ریزی دقیق به سمت عملیاتی شدن ایده های نوین بانکی هستیم.

دکتر محمود نوری شمس آباد مدیرکل مدیریت استعداد و توسعه دانش بانک سپه با اشاره توانمندسازی 50هزار کارمند بانک سپه افزود؛ اداره کل مدیریت استعداد و توسعه دانش بدنبال شناسایی استعدادهای کارکنان هستیم تا با آموزش تخصصی به منصه ظهور برسانیم.

آقای امجدیان معاون شرکت امیدبوم در ادامه جلسه افزود؛ برنامه ریزی و هدف گذاری ما این هست که استعدادها را در مجموعه کارخانه امیدینو گردهم بیاوریم و امکان رشد و توسعه همکاران بانک سپه را فراهم کنیم.

در پایان بازدید دو طرف در جهت افزایش همکاری بیشتر تاکید داشتند.

کارخانه هوشمندسازی و نوآوری امیدینو اولین کارخانه هوشمندسازی و نوآوری کشور می باشد که به همت شرکت امید بوم و تحت حمایت بانک سپه به عنوانی نهالی نو در زیست بوم علم و فناوری کشور در استانه بهره برداری قرار گرفته است.