omidino

تماس با ما

02135910000

آدرس دفتر ما

تهران - پونک

بازدید مشاور محترم وزیر اقتصاد و دارایی از شرکت امیدبوم و کارخانه هوشمندسازی و نوآوری امیدینو

دسته بندی

تهران، پونک، میدان صبحدل

info@omidinofactory.ir

۰۲۱۴۴۴۶۸۲۰۰

شنبه تا چهار شنبه 8 تا 16

بازدید مشاور محترم وزیر اقتصاد و دارایی از شرکت امیدبوم و کارخانه هوشمندسازی و نوآوری امیدینو
122
1401/07/09
روابط عمومی

مشاور محترم وزیر اقتصاد و دارایی و مدیرکل دفتر آینده پژوهی وزارت امور اقتصاد و دارایی در تاریخ چهار مهر ماه از شرکت امیدبوم و کارخانه هوشمندسازی و نوآوری امیدینو بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت امیدبوم؛ در این بازدید که با حضور دکتر روح الله ابوجعفری مشاور محترم وزیر اقتصاد و دارایی به همراه ابراهیم صیامی مدیرکل دفتر آینده پژوهی وزارت امور اقتصاد و دارایی صورت پذیرفت، دکتر محمد محسن صدر مدیرعامل شرکت امیدبوم توضیحات جامعی از فرایند آماده سازی و تجهیز و اهداف راه اندازی اولین کارخانه هوشمندسازی و نوآوری امیدینو ارائه کرد.

در این بازدید دو طرف در جهت افزایش همکاری بیشتر تاکید داشتند.

کارخانه هوشمندسازی و نوآوری امیدینو اولین کارخانه هوشمندسازی و نوآوری کشور می باشد که به همت شرکت امید بوم و تحت حمایت بانک سپه به عنوانی نهالی نو در زیست بوم علم و فناوری کشور در استانه بهره برداری قرار گرفته است.